Resomeren

Resomeren is een nieuwe vorm van ‘cremeren’, nu met water en een alkalische stof.

Het wordt ook wel omschreven als een milieuvriendelijkere, zachtere en duurzamere vorm van ‘crematie’.

Feitelijk lijkt het proces door het gebruik van water meer op een natuurlijke afbraak, zoals die ook bij begraven zou zijn, alleen gaat het nu veel sneller. Tenslotte bestaat ons lichaam, gemiddeld, uit 65 % vloeistof.

Het past prima binnen de gedachte van een groene uitvaart en een mindere of kleinere ecologische voetafdruk, dus een betere balans in het gebruik van (eindige) grondstoffen en reststoffen of ‘afval’.

Dat is waarom ik hier wel enthousiast over ben, het past dus ook binnen het concept van Groene Uitvaarten zoals ik dat uitdraag.

De ecologische voetafdruk is een concept dat weergeeft hoeveel vruchtbare land- en wateroppervlakte iemand (of een hele gemeenschap of heel de wereld) nodig heeft om de goederen die nodig zijn om te voorzien in levensonderhoud te produceren en het afval dat er bij hoort te verwerken.

 

Hoe werkt het?

Waar veel mensen zoals ze aangeven nog steeds angst hebben voor vuur, de crematie, dan is dit een goed en mooi alternatief en milieubewuste vorm.

Zoals bij een crematie gaat het lichaam horizontaal, in dit geval niet in een oven, maar in een hogedruk watertank, de Resomator.

Nadat de deur is gesloten wordt het water verwarmd tot 150 graden Celsius en wordt een kleine hoeveelheid alkalische (vloei)stof toegevoegd, daarna wordt de druk opgevoerd binnen de tank, waardoor het water niet kan gaan koken.

Op het einde van het proces wordt het warme water verwijderd dat niet in contact is geweest met het lichaam van de overledene. Dit wordt dan in een vat opgeslagen en bij de volgende resomatie weer gebruikt. Via een warmtewisselaar zorgt dit water dat de vloeistof waarin het lichaam ligt, warm wordt.

Het water dat is gebruikt om het stoffelijk overschot in te leggen, wordt gezuiverd en daarna geloosd op het riool.

Het zijn twee gescheiden systemen, deze komen nooit in contact met elkaar. Uiteindelijk blijft er net als bij een crematie as over van de botten.

Het is een redelijk nieuw proces en het grote voordeel is dat het milieuvriendelijker is op bijvoorbeeld het gebied van energie gebruik.

Er is geen gas voor nodig en zijn er geen schadelijke stoffen die vrijkomen zoals bij verbranding, hoewel er daarbij ook al veel schadelijke stoffen kunnen worden uitgefilterd.

Wel is er een groot verschil met begraven en cremeren, omdat de overledenen niet in een houten kist of met gewone kleding de Resomator in kunnen. Hiervoor wordt nog onderzocht wat er voor in de plaats kan worden gebruikt. Nu zijn er een soort van kisten van wol of vilt bedacht en getest, evenals wade’s of een doodshemd, zoals dat vroeger ook gebruikt werd, waarin de overledene kan worden gelegd. Maar hierbij komen vast nog wel meer producten en van verschillende leveranciers.

Het concept komt uit Amerika, waar het al enkele jaren in gebruik is.

Op dit moment zijn er nog geen mogelijkheden tot resomeren, de verwachting is dat de eerste watercrematies medio 2022 kunnen plaatsvinden nadat de overheid daartoe de wet heeft aangepast.

De eerste Resomator (dit is het apparaat) komt waarschijnlijk centraal in Nederland te staan, maar daarna waarschijnlijk ook snel hier in de buurt van ’s-Hertogenbosch.

De verwachting is dat net als bij een crematie, de familie mee kan gaan naar de invoer van het lichaam, nu dus in een tank, het zullen dan ook ronde deuropeningen zijn.

 

Heeft u vragen?

Ik heb de training gevolgd om de achtergronden te begrijpen zoals deze  in dit artikel zijn vermeld en mag daarom het officiële logo hier gebruiken.

Heeft u nog vragen over dit proces, dan kunt u daarvoor natuurlijk bij mij terecht, of via een schriftelijke vraag op het tab-blad “contact” of door mij te bellen.

Het feitelijke resomeren kan momenteel nog niet in Nederland of de omringende landen plaatsvinden, maar zodra dit wel toegestaan wordt, zal ik dat zeker op deze pagina vermelden.