Diverse links

  • Er zijn vele wetenswaardige sites op internet te vinden over rouw, rouwverwerking, achtergrondinformatie enzovoort.
  • Wij hebben ons hier beperkt tot een aantal sites die ons aanspreken en/of nuttige informatie geven. Wij hopen dat deze u ook aanspreken. Mist u een interessante site, stuur deze dan door via deze link en dan kijken we even of dit past binnen de visie van Seoh Uitvaart.

Zelf uw afscheid regelen.