Ondersteuning

Ondersteuning.

  • Steun vóór het overlijden, in de laatste fase van het leven praten over het leven en de betekenis ervan.
  • Steun voor de partner of nabestaanden, na het overlijden.
  • Een gespecialiseerde coach of een geestelijk verzorger die kunnen helpen bij sterven en rouw.

Zelf uw afscheid regelen.